CZAS I PRZESTRZEŃ I:
POCZĄTKI... WSZECHŚWIATA, ŻYCIA, CYWILIZACJI
Sesja zorganizowana przez Wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych oraz Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbyła się 28 i 29 listopada 2003 roku.
Wykłady plenarne
 prof. dr hab. Marek Kalinowski, Wydział Chemii: O istocie życia. Rozważania chemika
 prof. dr hab. Marek Demiański, Wydział Fizyki: Początki wszechświata
 prof. dr hab. Marek Maleszewski, Wydział Biologii: Początki organizmu. Ex ovo omnia
 prof. dr hab. Marek Szulczewski, Wydział Geologii: Jak powstała Europa?
 prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: Jak rekonstrukcja katastrofalnych zdarzeń ujawniła złodziei w starożytnym Egipcie?
CZAS I PRZESTRZEŃ II:
UPŁYW CZASU, CYKLE, RYTMY...
Sesja zorganizowana przez Wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbyła się 19 i 20 listopada 2004 roku.
Wykłady plenarne
 prof. dr hab. Lucjan Piela, Wydział Chemii: Chemia jutra w pół godziny
 prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz, Wydział Fizyki: Krótka historia pomiaru czasu
 prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Wydział Biologii: Jak zwierzęta odmierzają czas?
 prof. dr hab. Jerzy Trammer, Wydział Geologii: Demografia biosfery
 prof. dr hab Paweł Strzelecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: Zagadki dynamiki Newtona
 prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: Zmiany pokrywy lodowej na globie ziemskim
CZAS I PRZESTRZEŃ III:
ZMIERZCH, KONIEC, ŚMIERĆ... WSZECHŚWIATA, ŻYCIA, CYWILIZACJI
Sesja zorganizowana przez Wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbyła się 25 i 26 listopada 2005 roku.
Wykłady plenarne
 prof. dr hab. Marianna Kańska, Wydział Chemii: Izotopy krótkożyciowe i ich zastosowanie w diagnostyce
 prof. dr hab. Janina Kaczanowska i Andrzej Kaczanowski, Wydział Biologii: Programowana śmierć komórki - kontrola rozwoju i nadzieja
 prof. dr hab. Michał Ginter, Wydział Geologii: Paleontologia: śmierć to dopiero początek
 prof. dr hab. Tomasz Bulik, Wydział Fizyki: Gwiazdy: życie po życiu
 prof. dr hab. Florian Plit, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: Zmierzch życia na skraju pustyni. Pustynnienie antropogeniczne w Azji i Afryce
 prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz prof. dr hab. Marek Stępień, Wydział Historii: Automatyczna analiza dokumentów sumeryjskich
 prof. dr hab. Paweł Karnkowski, Wydział Geologii: O wizualnym języku geologów
powrót na górę strony
Programy sesji naukowych
Udostępnione w niniejszej witrynie wykłady stanowią fragment trzech dwudniowych sesji naukowych „Czas i przestrzeń”, które odbyły się w latach 2003-2005. Obok przedstawiamy pełne programy każdej z sesji.