123
Zakończenie

Gatunek, będący podstawowym obiektem obserwacji demografii biosfery, nie jest, rzecz jasna, tym samym, co osobnik, zwłaszcza osobnik ludzki - podstawowa jednostka badań demografii ludnościowej. Niemniej, ponieważ gatunki są zbiorem osobników, istnieją oczywiste związki między procesami badanymi przez obie omawiane tu demografie. Trwać długo może tylko taki gatunek, którego osobniki z pokolenia na pokolenie wykazują dodatni, a w każdym razie nieujemny, przyrost naturalny.

Według demografii ujemny przyrost naturalny jest między innymi wynikiem dobrych warunków życia. Jeżeli próbować w oparciu o ten pogląd prognozować, to wymierać powinny gatunki, których populacje żyją w dobrych warunkach. Tymczasem demografia biosfery uważa raczej, że wymierania gatunków nie są wynikiem dobrych, ale złych warunków życia. Między interpretacjami obu demografii pojawia się tu prawdziwa albo pozorna sprzeczność.

Być może interpretacje obu nauk są słuszne i to, co znosi dodatni przyrost naturalny u człowieka (dobrobyt), powiększa go u zwierząt albo też zwierzęta w warunkach naturalnych nie doświadczają dobrobytu (nadmiaru zasobów). Być może jednak każda z obu demografii ma swój odrębny teoretyczny świat i swój horyzont, swój własny język, którym jedynie umie mówić i który swoją strukturą i pojęciami narzuca określony, i w pewnym stopniu ograniczony, ogląd obiektu badawczego.

Literatura
Benton M. J. 2001. Biodiversity through time [w:] D.E.G. Briggs, P.R. Crowther Palaeobiology II, ss. 211-220. Blackwell Science.
Giddens A. 2004. Socjologia. Tłumaczyła A. Sulżycka. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gilinsky N. L. 1994. Volatility and the Phanerozoic decline of background extinction intensity. Paleobiology 20: 445-457.
McKinney M. L. 1990. Trends in body-size evolution [w:] K. J. McNamara Evolutionary trends, ss. 75-118. University of Arizona Press.
Miller A. I., Sepkoski J. J. 1988. Modeling bivalve diversification: the effect of interaction on a macroevolutionary system. Paleobiology 14: 364-369.
Raup D. M. 1991. Extinction. Bad genes or bad luck? Norton.
Rohde R. A. & Muller R. A. 2005. Cycles in fossil diversity. Nature 434: 208-210.
Stanley S. M. 1979. Macroevolution. Pattern and process. Freeman.
Trammer J. 2005. Maximum body size in a radiating clade as a function of time. Evolution 59 (5).
 
 
123
powrót na górę strony
Wykład
Demografia biosfery
Strona
3/3
Autor
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kliknij nazwisko autora, aby zobaczyć notkę biograficzną w serwisie Nauka Polska