123456789

W wielu rodzajach nowotworów złośliwych tempo metabolizmu glukozy jest miernikiem ich złośliwości. W szczególnych przypadkach obserwuje się także metabolizm innych związków. Na przykład do wykrywania raka prostaty stosuje się znakowane pochodne choliny, której stężenie jest wyższe w komórkach raka prostaty niż w komórkach zdrowych. Znakowane 11C pochodne choliny otrzymuje się w wyniku reakcji zobrazowanych na schemacie 10

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Schemat 10. Synteza znakowanych 11C pochodnych choliny

W metodzie PET wykorzystuje się również znakowane 11C kwasy tłuszczowe zarówno nasycone, jak i nienasycone. Ogólny schemat syntezy nasyconych kwasów tłuszczowych przedstawia schemat 11. Syntonem do tej syntezy jest 11C-cyjanowodór. W tabeli 2 przedstawiono dane charakteryzujące niektóre otrzymane w ten sposób kwasy tłuszczowe.

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Schemat 11. Synteza znakowanych nasyconych kwasów tłuszczowych

Tabela 2. Dane dotyczące syntezy niektórych kwasów tłuszczowych znakowanych węglem 11C w grupie karboksylowej
R1R2Rad. wyd.[ % ]Czyst.HPLC[ % ]Czas syntezy [min]
C12H25H3076120
C13H27H168076
C14H29H83> 9673
C15H31H709359
C14H29CH333-42>9460-86

Na schemacie 12 przedstawiono syntezę znakowanych 11C nienasyconych kwasów tłuszczowych. Karbonacja związku Grignada syntonem 11CO2 zachodzi na ostatnim etapie syntezy. Kwaśna hydroliza powstałego adduktu daje nienasycony kwas tłuszczowy znakowany 11C w grupie karboksylowej.

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Schemat 12. Synteza nienasyconych kwasów tłuszczowych znakowanych węglem 11C w grupie karboksylowej

123456789
powrót na górę strony
Wykład
Izotopy krótkożyciowe i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej
Strona
5/9
Autor
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Kliknij nazwisko autora, aby zobaczyć notkę biograficzną w serwisie Nauka Polska