123456789

Do wykrywania wielu innych rodzajów nowotworów złośliwych stosuje się odpowiednie radiomarkery, które wykazują specyficzne zdolności wiązania się z chorobowo zmienionymi komórkami. Opracowano wiele ekspresowych metod syntezy, pozwalających na otrzymanie żądanego radiomarkera. Na przykład prosta mikrofalowa fluorynacja pochodnych bezofenonu, syntonu wyjściowego do szerokiej gamy biomarkerów, pozwala na poznakowanie go za pomocą 18F (schemat 27):

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Schemat 27. Synteza pochodnych [18F]-benzofenonu

[18F]-Acetofenon jest substratem do otrzymania wielu związków, co ilustruje schemat 28:

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Schemat 28. [18F]-Acetofenon jako synton wielu róznych [18F]-radiofarmaceutyków

Opracowano także metody otrzymywania biomarkerów znakowanych β+-emiterami, takich jak: amfetamina, nikotyna, guanidyna, katechole, niektóre nukleotydy, spiperon i jego pochodne, fluoksetyna (blokująca łączenie serotoniny z neuronami) i wiele innych związków mających zastosowanie w technice PET. Prowadzi się także prace nad innymi potencjalnymi biomarkerami do obrazowania w tkankach różnych zmian chorobowych.

Podsumowanie

Metody radioizotopowe (w tym PET) są najlepszym narzędziem obrazowania procesów metabolicznych w organizmie. Uwidaczniają bowiem nawet minimalne zmiany stężenia danego związku chemicznego. Konkurencyjna do PET metoda diagnostyczna SPECT (single photon emission computed tomography) jest stukrotnie mniej czuła: PET wykrywa zmiany rzędu 10-11 mola, podczas gdy SPECT - 10-9 mola.

Metoda PET, szeroko stosowana w onkologii, znalazła również zastosowanie w innych dziedzinach i jest wykorzystywana m.in. do:

 1. oceny swoistych układów receptorowych,
 2. oceny przepływu krwi ( H215O),
 3. oceny stopnia ischemii (18F-misonidazol),
 4. badań immunoscyntygraficznych (przeciwciała monoklonalne),
 5. oceny stopnia proliferacji komórek (18F-cholina),
 6. badań metabolizmu chemioterapeutyków (18F-fluorouracyl).

Podsumowując zalety metody PET jako potężnego narzędzia medycyny nuklearnej, należy stwierdzić, że metoda ta pozwala na:

 1. Wykrywanie i lokalizację zmian nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju choroby, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie zastosować właściwe metody terapii.
 2. Uniknięcie wielu niepotrzebnych lub nieskutecznych interwencji chirurgicznych, a także na zminimalizowanie liczby błędnych rozpoznań złośliwych i łagodnych zmian nowotworowych.
 3. Śledzenie postępów leczenia w przypadku stosowania chemoterapii.
 4. Wykrywanie początkowych stadiów choroby Parkinsona i Alzheimera oraz rozróżnianie tych schorzeń.
 5. Badanie metabolizmu wielu leków.

 
123456789
powrót na górę strony
Wykład
Izotopy krótkożyciowe i ich zastosowanie w diagnostyce medycznej
Strona
9/9
Autor
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Kliknij nazwisko autora, aby zobaczyć notkę biograficzną w serwisie Nauka Polska